W przypadku problemów z odbyciem szkolenia prosimy o kontakt mailowy: biuro@cus.com.pl

Zalogowanie się do serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia). Wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Usług Szkoleniowych, 33-100 Tarnów, ul. Kopernika 7/17 w celu wydania zaświadczenia:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm).

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 119, str 1.)